Apie mus

Kauno Medžiotojų Klubo „LĖDAS“ istorija

1960 m. susibūrus 14 medžiotojų  buvo priskirti 3 atskiri plotai medžioklei:

1 plotai:
Pietuose: nuo  „Nemuno“ kol. Prienų raj. riba iki Jiesios upės.
Vakaruose: Jiesios upė iki Kauno miesto ribos.
Šiaurėje: nuo Jiesios Kauno m. riba iki kelio Panemunė – Patamulšėlis.
Rytuose: šiuo keliu iki Prienų raj. ribos.

Šį viena iš trijų plotų sudarė 3035 hektarų plotas, tame tarpe 315 ha valstybinių miškų.

2 plotai:
Pietuose: keliu nuo Backininkų per Pakuonį į Kebliškes.
Vakaruose: plentu nuo Pakuonio kelio iki Kauno raj. ribos.
Šiaurėje: nuo plento Kauno ir Prienų raj. riba iki Nemuno.

Antrą atskirą plotą sudarė 4000 ha.

3 plotai:

Gerdžių girininkijoje

P.S. Medžiotojai medžiojantys šituose plotuose buvo pavadinti  būreliu Nr. 23, jo pirmasis pirmininkas buvo J. Aleksandravičius.

1961 m.  būreliui buvo priskirti šie plotai:

Pietuose: keliu nuo Kunionių kaimo kelio iki Daubarų kelio kryžkelės.
Vakaruose: nuo Daubarų kelio kryžkelės iki Pernaravos m..
Šiaurėje: nuo Pernaravos m. Josvainių keliu iki J.Janonio kolūkio ribos (Šušvės upės).
Rytuose: nuo Šušvės upės J.Janonio kol. riba per Svylių mišką.

P.S. Medžiotojai medžiojantys šituose plotuose buvo pavadinti būreliu Nr. 31 (dabartinis klubas „LĖDAS“).

1976 m. stambinant būrelius buvo sujungti būreliai Nr. 23 ir 31, kuriam buvo paliktas vienas Nr. 31 statusas, po kurio laiko palikti tik Josvainių girininkijoje esantys plotai.

1993 m. įsteigtas  Kauno medžiotojų klubas „LĖDAS“, kuriam priklausė 2000 ha plotas. Klubui priklausė 43 medžiotojai: sąrašas.

2008 m. klube yra 30 medžiotojų. Klubas turi savo herbą, vėliavą: pasižiūrėti.

KLUBO VADOVAI

LAIKOTARPIS

VARDAS PAVARDĖ

1961 – 1962

V. BIRIUKAS

1963 – 1968

A. ŠUKYS

1969 – 1975

J. CELIEŠIUS

1975 – 1976

P. VILČINSKAS

1976 – 1984

J. CELIEŠIUS

1984 – 1988

L.R. LEIMONTAS

1988 – 1991

V. REPŠYS

1991 – 2009

G. PRAKUPIMAS

2009 – dabar

M. PRAKOPIMAS

METŲ MEDŽIOTOJAI

LAIKOTARPIS

VARDAS PAVARDĖ

1996 – 1998

MINDAUGAS KURAPKA

1998 – 1999

LEONAS KURAPKA

1999 – 2001

MINDAUGAS KURAPKA

2002 – 2003

EGIDIJUS DARGIS

2003 – 2004

VALDAS KARENGA

2004 – 2005

LAURAS JANKAUSKAS

2005 – 2006

MINDAUGAS KURAPKA

2006 – 2007

EGIDIJUS DAGRIS

2007 – 2008

LINAS KURAPKA

2009 – 2010

EGIDIJUS DAGRIS

2010 – 2011

MINDAUGAS KURAPKA

2011 – 2012

LINAS KURAPKA

2012 – 2013

MINDAUGAS PRAKOPIMAS

2014 – 2015

VAIDAS GUDAVIČIUS

P.S. Nerasta pilnai visos informacijos